KNLTB competities FAQ

Hieronder volgt een lijst met vragen die vaak gesteld worden aan de competitieleiders. Voor met name padel zijn deze regels verouderd. Te meer daar deze nog altijd bijna elke competitie wijzigen is deze pagina actueel houden niet te doen. Stel daarom ook vooral je vragen op de captainsmeeting.

De informatie is geldig voor zowel tennis als padel, met één uitzondering: padelspelers die lid zijn van een bij de KNLTB aangesloten vereniging mogen in meerdere padelcompetities bij elke bij de KNLTB aangesloten vereniging deelnemen, zonder dat er dispensatie nodig is (zie vraag 5). Wél moet een padel competitiespeler een KNLTB padelspeelsterkte/rating hebben en bij Metzpoint lid zijn.

Veel gestelde vragen

 1. Wanneer mag ik invallen of spelen in een team?
 2. Wanneer mag ik een wedstrijd uitstellen?
 3. Hoe maak ik een geldige opstelling?
 4. Wat doe ik als mijn team of het team van de tegenstander incompleet is?
 5. Kan ik in meerdere competities tegelijk spelen?
 6. Wanneer eindigt mijn team als eerste of als laatste?

Alle regels kunnen nagelezen worden in het competitiereglement en als aanvulling daarop het Wedstrijdbulletin voor de voorjaars-, najaars- en wintercompetitie. Verdere vragen kunnen gesteld worden aan de competitieleider.

N.B. er zijn belangrijke wijzigingen met ingang van de voorjaarscompetitie 2018.

1. Wanneer mag ik invallen of spelen in een team? 

Voor de KNLTB bestaat het begrip invallen niet, omdat een speler voor de regels van de KNLTB ook geen vast team heeft of daarbij hoort. Er is alleen een regel voor speelgerechtigd zijn in een bepaald team op een bepaalde speeldag. Dit al dan niet speelgerechtigd zijn hangt af van eerdere gespeelde wedstrijden in de betreffende competitie (voorjaars-, najaars- en wintercompetitie afzonderlijk). Dan geldt dat spelen in een team niet mag als de speler al meer dan één keer in een sterker team heeft gespeeld. Een sterker team is een team dat volgens de klassenvolgorde (zie het Wedstrijdbulletin voor de voorjaars-, najaars- en wintercompetitie) meer dan 2.0 punten sterker is (dit is nieuw vanaf 2018, was 0.5 punt).

N.B. de regel dat een speler (zonder dispensatie) niet twee keer in één competitieweek (maandag t/m zondag) speelt, is vervallen. Verder geldt de bovenstaande beperking niet meer voor een team in dezelfde competitiesoort dat in een hogere klasse speelt of in dezelfde klasse speelt maar een lager teamnummer heeft. Het enige wat telt is dus of het team sterker is volgens de klassenvolgorde.

2. Wanneer mag ik een wedstrijd uitstellen of verplaatsen?

In het algemeen geldt dat een competitiewedstrijd altijd eerder dan de geplande datum gespeeld mag worden, maar niet later. Een wedstrijd mag alleen uitgesteld worden als er sprake is van overmacht door een externe factor. In de praktijk betekent dit dat het alleen mag als de banen door slecht weer of andere factoren niet bespeelbaar zijn. Dus blessures of verhinderingen van een of meerdere spelers zijn geen geldige reden voor uitstel! U bent in dit geval verplicht een invaller te zoeken. De KNLTB deelt boetes uit voor het onreglementair uitstellen van wedstrijden en die zijn voor kosten van het team. In geval van slechte weersomstandigheden moet de wedstrijd gespeeld worden op of voor de eerstvolgende inhaaldag. Voor de wedstrijd wordt uitgesteld moet er eerst twee uur gewacht worden om te kijken of de weersomstandigheden verbeteren.

Voor jeugdcompetities geldt een uitzondering: in onderling overleg mag een wedstrijd in onderling overleg worden uitgesteld naar een andere dan één van de officiële inhaaldata, die vóór de laatste speeldag ligt.

3. Hoe maak ik een geldige opstelling?

Bij het uitwisselen van de opstellingen is ieder team ervoor verantwoordelijk dat zij de opstelling van de tegenstanders controleert op geldigheid. Omdat sinds 2019 de speelsterktes niet meer op de ledenpasjes vermeld staan, moet dit via MijnKNLTB gebeuren en kan een protest tegen een niet toegestane opstelling eventueel ook achteraf nog ingediend worden. De opstelling moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Singels moeten op afnemende volgorde van speelsterkte opgesteld worden (sterkste eerst), waarbij de actuele rating er niet toe doet. Spelers van gelijke sterkte mogen in een zelf gekozen volgorde opgesteld worden.
 • Bij dubbelspelen mag ieder mogelijk koppel worden opgesteld. De sterkte van een koppel wordt bepaald door de som van de speelsterktes van de spelers. In geval van drie dubbels van dezelfde soort moeten ze naar afnemende sterkte worden opgesteld. Bij vier dubbelspelen van dezelfde soort zijn er twee rondes van twee dubbels, waarbij het eerste sterker koppel dan het tweede en het derde koppel sterker dan het vierde moet zijn. Teams van gelijke sterkte mogen in een volgorde naar eigen voorkeur opgesteld worden.
 • Er mag nooit twee maal hetzelfde koppel opgesteld worden in een dubbelpartij.
 • Bij competitiesoorten met vier singels en twee dubbels mag een speler een singel en/of een dubbel spelen. Bij competitiesoorten met twee singels en drie dubbels mag een speler een singel en/of een dubbel spelen, of twee dubbels spelen. Bij competitiesoorten met vier dubbels (en dus geen singels) mag een speler een of twee dubbels spelen; in geval van twee een partij in de eerste ronde (partij 1 of 2) en een in de tweede ronde (partij 3 of 4).
 • Een speler mag nooit meer dan de helft van het aantal partijen spelen. Dus in een competitie met vijf partijen mag een speler niet singelen en twee dubbels spelen, of drie dubbels spelen.
 • De opstelling van de partijen een dubbelsoort kan tot 15 minuten voor aanvang van de eerste van deze partij(en) gewijzigd worden. Dus in een competitie met herendubbel(s), damesdubbel(s) en eventueel gemengd dubbels geldt dit voor iedere van deze spelsoorten afzonderlijk. 

4. Wat doe ik als mijn team of het team van de tegenstander incompleet is?

Als een team één of meerdere spelers te weinig heeft, moet dat team de op papier zwakste partijen als eerste opgeven, d.w.z. eerst de laatste singel en de laatste dubbel. In geval van twee rondes van twee dubbels geldt dit per ronde. In het geval dat er in een competitie met vijf wedstrijden een team incompleet is, dan mogen degenen die de singels spelen niet samen dubbelen.

5. Kan ik in meerdere competities tegelijk spelen?

Het is toegestaan om twee competities in de week te spelen, zowel binnen dezelfde vereniging als voor twee verenigingen. Voor het spelen van competities voor twee verenigingen moet dispensatie aangevraagd worden. Hetzelfde geldt als een speler binnen een vereniging meer dan één maal in een sterker team wil spelen (zie punt 1). Bij aanvraag van deze twee soorten dispensatie geldt de regel dat er in beide competities minstens vier maal gespeeld moet worden. Hierbij is het voldoende om één wedstrijd op een dag te spelen. Deze dispensatie moet minimaal een maand voor de start van de competitie aangevraagd worden via de competitieleider.

Als het niet om een sterker team gaat binnen dezelfde vereniging, is het vanaf 2018 niet meer nodig om dispensatie aan te vragen. Zolang een speler niet vaker dan één maal in een sterker team heeft gespeeld mag hij of zij onbeperkt in een ander team spelen. Dit geldt voor meerdere competitiewedstrijden in de week en ook voor twee competities op een dag, zolang deze op verschillende dagdelen gespeeld worden. Dit laatste geldt dus niet op zaterdag en zondag, omdat op deze dagen de competities niet op meerdere dagdelen gespeeld worden (alleen hele dag).

Voor padelcompetities geldt een uitzondering: voor het speelgerechtigd zijn in een padelteam is de eis dat men lid is van een bij de KNLTB aangesloten vereniging, dus niet noodzakelijkerwijs van TPC Metzpoint. Voor padelcompetities geldt daarom dat er geen dispensatie nodig is voor het spelen in meerdere competities.

6. Wanneer eindigt mijn team als eerste of als laatste?

Het team dat aan het eind van de competitie de meeste punten heeft gehaald is kampioen. Daarop geldt één uitzondering: als er een team is dat van alle tegenstanders gewonnen heeft, is dat team kampioen. Bij gelijke eindstand is het team dat het onderlinge resultaat gewonnen heeft kampioen. Als dat een gelijkspel was, moet er worden gekeken naar het setsaldo en, indien nodig, naar het gamesaldo van dat onderlinge duel. Als er meer dan twee teams gelijk zijn geëindigd, wordt gekeken naar de onderlinge wedstrijden van deze teams (eerst partijen, dan sets, dan games). Op dezelfde manier geldt dat het team met de minste punten als laatste eindigt, tenzij er een team is dat van alle tegenstanders verloren heeft.

Robert van den Broek
[email protected]

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Contact per e-mail

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven

KVK-nummer

40235582