Gedragscode

Gedragscode TPC Metzpoint

De gedragscode legt ongeschreven regels binnen de vereniging vast en maakt daarmee aan alle leden duidelijk of dat bepaald gedrag gewenst is én of niet gewenst gedrag consequenties heeft.
 
Alle leden zijn medeverantwoordelijk voor de goede sfeer binnen onze vereniging en naleving van deze gedragscode en spreken andere leden aan op ongewenst gedrag dat in strijd is met deze gedragscode.
 
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor handhaving van deze gedragscode en legt daarover verantwoording af aan de ledenvergadering.
 
Gedragscode: binnen de vereniging gelden voor ieder lid de volgende normen:
 • respecteer de regels van de tennis- en padelsport
 • respecteer de eigendommen van de vereniging
 • respecteer de mede- en tegenstanders
 • behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig
 • gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld via sociale media of op welke manier dan ook
Uitvoering: hoe te handelen bij ongewenst gedrag:
 • in gevallen dat een lid zich stoort aan het gedrag van een ander lid, probeert hij of zij dit altijd eerst zelf op te lossen in een goed gesprek
 • mocht dit niet lukken, dan kan ieder lid een beroep doen op een lid van het bestuur om te bemiddelen
 • het lid van het bestuur kan zelf initiatief nemen of de vertrouwenspersoon van de vereniging vragen hierin een rol te nemen
Klacht indienen: ieder lid heeft ook het recht om schriftelijk een klacht in te dienen bij het secretariaat van onze vereniging. Een lid van het bestuur zal betrokkene dan horen (waarheidsvinding), proberen te komen tot een oplossing (al dan niet met inschakeling van onze vertrouwenspersoon) en indien nodig het bestuur adviseren om over te gaan tot sancties.
 
Voorbeelden van sancties zijn:
 • de officiële waarschuwing; deze blijft 1 jaar geldig; na 1 jaar komt deze te vervallen
 • uitsluiting van een toernooi of competitiedag(en)
 • tijdelijke schorsing van minimaal 7 dagen tot maximaal 3 maanden
 • royering van het lidmaatschap

Leden kunnen de vertrouwenspersoon ook direct aanspreken over grensoverschrijdend gedrag.

Veldhoven, 12 mei 2015
 
Bestuur TPC Metzpoint
 
(geactualiseerd oktober 2019)
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Contact per e-mail

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven

KVK-nummer

40235582