Lidmaatschap

Wat leuk dat je interesse hebt om lid te worden bij tennis- en padelclub Metzpoint!

Wachtlijst sinds 2021

De afgelopen jaren zijn we hard gegroeid en inmiddels hebben we zo veel leden dat we tijdelijk een ledenstop voor seniorleden hebben ingesteld. Je bent nog steeds van harte welkom om je in te schrijven via het inschrijfformulier. Je wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Bij inschrijven krijg je meteen te horen op welke plek je terecht komt. Zodra er een plekje vrijkomt, ontvang je een uitnodiging om lid te worden. Dat is het geval als één van onze leden zijn/haar lidmaatschap opzegt. We kunnen dan ook geen uitspraak doen over hoe lang je eventueel moet wachten.

Voor de wachtlijst geldt een registratiebedrag van €30. Dit is een soort borgsom. Het bedrag wordt via automatische incasso van je rekening afgeschreven. Bij het aangaan van het definitieve lidmaatschap wordt dit bedrag op je eerste contributie in mindering gebracht. Als je jezelf tussentijds voor de wachtlijst afmeldt wordt het bedrag op je rekening teruggestort.

Inschrijfgeld en contributie betaal je pas als je daadwerkelijk lid wordt. 

Lidmaatschap - senioren

Voor slechts € 115 per jaar kun je (als senior) onbeperkt tennissen én padellen. Ook kun je profiteren van de aantrekkelijke prijzen aan onze bar. Deze lage kosten zijn mogelijk doordat de leden van Metzpoint het sportpark en het paviljoen zelf beheren en exploiteren. Als onderdeel hiervan draai je als seniorlid twee à drie keer per jaar een bardienst op een moment dat het jou uitkomt.

Lidmaatschap - jeugd

Voor jeugdleden geldt een gereduceerde lidmaatschapsbijdrage en jeugdleden kiezen uit één van de pakketten uit ons alles-in-1 lidmaatschap. Uitleg over het alles-in-1 lidmaatschap vind je hier.
Ingaande het jaar dat een jeugdlid 18 jaar wordt, wordt het lidmaatschap omgezet naar een senior lidmaatschap.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50.

Ingang en beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan op elk moment in het jaar ingaan. Je betaalt dan slechts voor het resterende deel van dat jaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks per 1 januari automatisch verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan per einde van het kalenderjaar en dient vóór 1 december van dat jaar te geschieden per e-mail aan de ledenadministrateur.

Aangezien we op dit moment een lange wachtlijst hebben is er m.b.t. opzegging de volgende coulanceregeling van kracht. Als een opzegging vóór de 15e van een maand bij de ledenadministratie gemeld wordt, dan zal het lidmaatschap op de 1e van de daarop volgende maand worden stopgezet. De contributie over het resterende deel van het kalenderjaar, onder aftrek van eventuele bardienstafkoop, zal  worden teruggestort op de bij ons bekende bankrekening. Indien het bedrag van de bardienstafkoop hoger is dan de contributierestitutie dan zal het verschil bij de penningmeester moeten worden voldaan. Merk op dat dit een coulanceregeling is die in de toekomst kan worden afgeschaft.

Wijzigen gegevens

Leden kunnen hun e-mailadres en telefoonnummer zelf wijzigen op deze website in Mijn Club of op de ClubApp. Overige wijzigingen dienen doorgegeven te worden aan de ledenadministrateur.

Betaling lidmaatschapsbijdrage

De lidmaatschapsbijdrage (en het inschrijfgeld) wordt automatisch geïncasseerd na inschrijving en daarna jaarlijks in de maand januari. Door het insturen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de incasso van de lidmaatschapsbijdrage en het inschrijfgeld.

Foto

Ten behoeve van de KNLTB verenigingspas dien je bij inschrijving een pasfoto mee te sturen (minimaal 350x 450 pixels). 

Maximum aantal leden en wachtlijst

Om leden voldoende gelegenheid te bieden om te spelen, kent Metzpoint een maximum aantal (senior)leden, passend bij de beschikbare faciliteiten en baancapaciteit. Indien dit maximum bereikt is, wordt een aspirant-lid na aanmelding op de wachtlijst geplaatst en hierover geïnformeerd. Ten aanzien van de wachtlijst gelden de volgende regels:

  • het maximum aantal geldt voor seniorleden; er geldt geen beperking voor het aantal jeugdleden
  • zodra een lid opzegt, ontstaat er direct ruimte voor een nieuw lid en wordt het aspirant-lid dat bovenaan de wachtlijst staat hierover geïnformeerd
  • een aspirant-lid op de wachtlijst mag één keer het lidmaatschap weigeren, bij een tweede keer komt het aspirant lid onderaan de wachtlijst

Lid worden van Metzpoint?

Vul het inschrijfformulier in en onze ledenadministateur neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem contact op met onze ledenadministrateur.

Ledenadministrateur  

Paul Lippens
T +31 6 40984694
[email protected] 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Contact per e-mail

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven

KVK-nummer

40235582