Alles-in-1 lidmaatschap jeugd

Alles-in-1 lidmaatschap
Vanaf 1 januari 2022 kent TPC Metzpoint voor jeugdleden een alles-in-1 lidmaatschap voor zowel padel als tennis. Hieronder verstaat TPC Metzpoint een lidmaatschap voor de jeugd waarvan in ieder geval het (1) lidmaatschap en (2) (recreatieve) clubevenementen (tennis en padel) deel uit maken. Je betaalt voor clubevenementen dus geen aparte bijdrage.

Er is een standaardlimaatschap voor de jeugd (genaamd: pakket Brons). In plaats van het pakket Brons kun je kiezen voor twee pakketten (Goud of Zilver) waar de (3) padel- en/of tennistraining en (4) KNLTB-tenniscompetities bij in zitten. Je kiest dus één pakket, Brons (standaard) of Zilver (standaard plus 1x trainen per week en tenniscompetitie) of Goud (standaard plus 2x trainen per week en tenniscompetitie).  

Je betaalt een vast bedrag voor het alles-in-1 lidmaatschap, ongeacht welk pakket je kiest.

Meer informatie over de pakketten en de prijzen is hierna te lezen.

Lid worden?
Vul het inschrijfformulier in. Na je inschrijving neemt de jeugdcommissie zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismaking!

Pakketten
De inhoud van de drie pakketten staat hieronder vermeld. Hiervoor kan apart ingeschreven en betaald worden, ongeacht het pakket.

Kosten
De kosten voor het standaardlidmaatschap (Brons) zijn afhankelijk van de leeftijd. De kosten zijn per jaar:

 • Jeugd 4 t/m 7 jaar:     € 20,00
 • Jeugd 8 en 9 jaar:       € 45,00
 • Jeugd 10 t/m 12 jaar:  € 75,00
 • Jeugd 13 t/m 17 jaar:  € 85,00

De leeftijd die je bereikt in het kalenderjaar is bepalend. De kosten voor de andere pakketten (goud of zilver) zijn per jaar:

 • Goud: € 500,00
 • Zilver: € 300,00

Wijzigen van het Alles-in-1-pakket
Je zit uiteraard niet vast aan de pakketkeuze die je hebt gemaakt. Je kunt tussentijds van pakket wisselen. Het moment van wisselen is gekoppeld aan de trainingscyclus, dus aan de voorjaars- en najaarscyclus. Het wisselen gebeurt bij het inschrijven voor de trainingscyclus. Dat gaat automatisch:

 • Bij kinderen die pakket Goud of Zilver hebben en niet inschrijven voor de training, wordt het pakket automatisch omgezet naar het basispakket Brons.
 • Bij kinderen die wel inschrijven voor de training, wordt het pakket automatisch omgezet naar Goud of Zilver (op basis van het 2x of 1x per week trainen).

Het inschrijven moet steeds voor een vooraf gecommuniceerde deadline gebeuren. De wijziging gaat dan in bij de start van de nieuwe cyclus. Je kunt dus tijdens het jaar twee keer wisselen van pakket.

Tussentijds lid worden
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december), maar je kunt ook gedurende het jaar lid worden. De pakketkosten worden voor het eerste lidmaatschapsjaar naar rato van het nog resterende aantal maanden van het jaar in rekening gebracht.

Als je kiest voor pakket Goud of Zilver bekijken we of er mogelijkheden zijn om tussentijds in te stromen in een lesgroep. Dit zal de trainer in overleg met je doen.

Opzeggen lidmaatschap
Als je jouw lidmaatschap vanaf 1 januari wilt opzeggen, moet je dit vóór 1 december schriftelijk aangeven bij de ledenadministratie van de vereniging. De pakketkosten worden vanaf het moment dat je geen lid meer bent stop gezet (dus vanaf 1 januari). Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Vragen
De veelgestelde vragen kun je hieronder lezen. Staat je vraag er niet tussen, dan kun je jouw vraag stellen aan: [email protected].

 • Algemene vragen
  • Hoe werkt het meedoen aan alle activiteiten?
   Het grote voordeel van alles-in-1 is dat jij als lid al direct bent ingeschreven voor bepaalde activiteiten (afhankelijk van het pakket). Je hoeft je dus nergens meer voor in te schrijven!

   Wij gebruiken het principe ‘je meldt je niet aan, maar je meldt je af als je niet kunt’. Als je onverhoopt (een keer) niet kunt, dan kun je je dus altijd afmelden.

   We gaan ervan uit dat je dit doet voor de gestelde deadline van de activiteit, in verband met indelingen die gemaakt moeten worden. Aan het begin van het kalenderjaar wordt een jaarkalender gepubliceerd en weet je wanneer bepaalde activiteiten plaatsvinden. Hierin zullen we ook de deadline vermelden voor het afmelden voor een activiteit. Afmeldingen voor activiteiten worden niet verrekend of in mindering gebracht op de pakketprijs.
    
  • Ik wil alleen lidmaatschap voor mijn kind afnemen en niet alle andere zaken uit het pakket, is dat mogelijk?
   Deelname aan alle tennis- en padelactiviteiten (behalve training en competitie) is inbegrepen in het lidmaatschap (pakket Brons). Dat betekent niet dat je verplicht bent mee te doen aan activiteiten. Mocht je niet mee willen/kunnen doen, dan kun je je gewoon afmelden. 

   Je hebt wel zelf de keuze of je wilt trainen en competitie wilt spelen. Wil je dat, dan kies je voor het pakket Goud of Zilver. 
    
  • Overgang naar senioren
   In het kalenderjaar dat je 18 wordt, ben je seniorlid en geldt het alles-in-1 lidmaatschap niet meer. Deze overgang gaat automatisch via de ledenadministratie en je krijgt hierover bericht.
    
 • Competitie
  • Wat houdt het spelen van KNLTB-competitie in?
   Tijdens de competitie speel je wedstrijden tegen kinderen van andere tennisverenigingen. Het gaat bij het spelen van competitie niet om het winnen, maar het oefenen met het spelen van wedstrijden.

   De competitiedagen voor rood en oranje zijn heel leuk en vrijblijvend opgezet. Er worden op een aantal zondagochtenden een aantal korte wedstrijden gespeeld waarbij het meedoen belangrijker is dan het winnen.
    
  • Waarom wordt het spelen van KNLTB-competitie bij de pakketten goud en zilver verplicht? 
   Tennis is een technische sport en daar hoort ook wedstrijdervaring bij. Vandaar dat wij voor de jeugd de KNLTB-competitie in het voor- en najaar toevoegen aan de pakketten Goud en Zilver. De ervaring leert dat kinderen door het spelen in teamverband ook meer plezier aan tennis beleven. Net als voetbal en hockey gaan wij tennis ook als teamsport neerzetten. Voor padel is er nauwelijks aanbod voor competitie, dus daar is het spelen van competitie niet verplicht.
     
  • Wat als je geen competitie wil spelen? 
   We vinden dat het spelen van wedstrijden bij tennis hoort. We adviseren je daarom om wel mee te doen aan de competitie. Dat zorgt voor een teamgevoel, omdat je competitie in een (klein) team speelt. Wil of kun je toch geen competitie spelen, dan meld je je voor de gestelde deadline af.
    
 • Training
  • Wat zijn de richtlijnen voor het indelen van de trainingsgroepen?
   Bij de indeling van de trainingsgroepen wordt zoveel gekeken naar de leeftijd. Bij tennis gelden de leeftijdscategorieën van de KNLTB als richtlijn , te weten 4-5 jaar (blauw), 5-8 jaar (rood), 8-10 jaar (oranje), 10-13 jaar (groen) en 13-17 jaar (geel). De trainer kan hier naar eigen inzicht van afwijken, bijvoorbeeld vanwege niveauverschil. Zie voor meer informatie ook: www.tenniskids.nl.
    
  • Wat is de grootte van de trainingsgroep?
   Maximaal 8 kinderen per trainingsgroep.
    
  • Kan mijn kind ook alleen trainen en niet meedoen aan competitie?
   Dat kan wel, maar heeft niet de voorkeur. De bedoeling is dat je, bij de pakketten Goud en Zilver traint en, als je tennistraining volgt, ook tenniscompetitie speelt. Dan speel je wedstrijden en oefen je met wat je tijdens de training geleerd hebt. Mocht je geen competitie willen of kunnen spelen, dan kun je dat vooraf doorgeven, zodat je niet wordt ingedeeld in de competitie.
    
  • Is er een herindeling qua lessen halverwege het jaar? 
   Per half jaar wordt net als nu gekeken naar de beste indeling op basis van beschikbaarheid en talent. De eerste cyclus loopt van januari tot de zomervakantie en de tweede cyclus van na de zomervakantie tot januari. We zullen 2x per jaar de beschikbaarheid opvragen.
    
  • Worden lessen die niet doorgaan i.v.m. het weer of andere omstandigheden ingehaald? 
   Zo ja, wanneer? De lessen worden ingehaald conform het reglement van Padel Brabant/De Jager Tennis.
    
  • Kan mijn kind twee keer in de week trainen?
   Ja, indien wordt gekozen voor het pakket Goud. Dan kun je 2 keer per week trainen. Je kunt dan kiezen voor 2x tennistraining, 2x padeltraining of 1x padel- en 1x tennistraining.
    
  • Lopende trainingscyclus terwijl je seniorlid wordt
   Je mag de lopende cyclus afmaken en tijdens eerstvolgende mogelijkheid moet je inschrijven bij senioren. Tussentijds wisselen van trainingsgroep kan in overleg met de trainer. 
    
  • Hoe werkt het doorgeven van verhinderingen?
   Je moet voor aanvang van iedere trainingscyclus je beschikbaarheid en/of verhinderingen doorgeven.
    
  • Moet ik inschrijven voor de training?
   Ja, alle jeugdleden die willen trainen, moeten inschrijving voor de training. Dan weten wij welke kinderen trainen en welke verhinderingen er zijn. Dat helpt om een goede indeling van de trainingsgroepen te maken.

   Bij de pakketten Goud en Zilver word je ingedeeld in twee groepen (bij Goud) of in één groep (Zilver). Wellicht gaan we in de toekomst bij Goud werken met een vrije inloop. Dan zou je tijdens de trainingsmomenten op basis van de vooraf bepaalde blokken voor de diverse groepen (rood, oranje, geel en groen) vrij kunnen inlopen. Maar dat geldt nog niet.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Contact per e-mail

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven

KVK-nummer

40235582