Bardiensten Puntensysteem

Metzpoint heeft haar paviljoen zelf in beheer. Hierdoor houden we als vereniging de kosten laag en zijn de prijzen van het lidmaatschap en de consumpties voor de leden zeer aantrekkelijk. Het draaien van bardiensten is verplicht voor seniorleden in de leeftijd van 18 tot 70 jaar.

Puntensysteem

Log in bij de KNTLB app. Klik op 'home' en je ziet bovenaan bij punten bijv. 42/10. Dit betekent dat je 42 punten hebt gehaald. Het 2e cijfer, in dit voorbeeld 10, geeft aan dat je nog 10 punten hebt ingepland (de geplande diensten staan onder het kopje To do). Dit wordt automatisch aangepast zodra de dienst is gedraaid.

Vanaf 1 januari 2018 werken wij met een puntensysteem om de diensten zo eerlijk mogelijk onder de dienstplichtige leden te verdelen. Elk seniorlid dient bardiensten te plannen. Voor ieder uitgevoerde bardienst worden punten behaald. Het aantal punten dat met een bardienst behaald wordt is aangegeven in de KNLTB dienstenplanner en ClubApp. Leden dienen jaarlijks een aantal (bard)iensten te plannen.

De bardiensten vormen de hoofdzaak voor het halen van punten, maar dat kunnen bij voorbeeld ook punten zijn door deelname aan één of meer Doe-dagen of andere door onze vereniging gewenste diensten zijn. Het te behalen aantal punten voor 2023 is vastgesteld op 15 punten. Cumulatief betekent dit dat je eind 2023 90 punten moet hebben.
Je krijg 1 punt per half uur (bar)dienst en na 23.30 uur 1 punt per kwartier.

De (jaarlijkse) cumulatieve punten t/m 2022:

2018: 20 punten (2018: 20 punten);
2019: 40 punten (2019: +20 punten);
2020: 50 punten (2020: +10 punten);
2021: 60 punten (2021: +10 punten);
2022: 75 punten (2022: +15 punten);
2023: 90 punten (2023: + 15 punten).

Ben je na 1-1-2018 lid geworden?
Dan krijg je van ons de punten tot de datum van de aanvang van je lidmaatschap naar rato bijgeschreven, zodat je medio/eind dit jaar op 75 punten uitkomt.

De actuele stand geeft de cumulatieve waarde weer vanaf 1 januari 2018. Deze stand (het aantal punten dat je behaald hebt) is zichtbaar in o.a. de KNLTB ClubApp en Mijn Club.<https://metzpoint.knltb.site/mijn>
 
Het aantal te behalen punten wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en indien noodzakelijk tussentijds of achteraf aangepast.

 

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Contact per e-mail

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven

KVK-nummer

40235582