Bardiensten Puntensysteem

Metzpoint heeft haar paviljoen zelf in beheer. Hierdoor houden we als vereniging de kosten laag en zijn de prijzen van het lidmaatschap en de consumpties voor de leden zeer aantrekkelijk. Het draaien van bardiensten is verplicht voor seniorleden tot 70 jaar.

Puntensysteem

Vanaf 1 januari 2018 werken we voor het plannen van de bardiensten met de KNLTB dienstenplanner. Elk seniorlid dient bardiensten te plannen. Voor ieder uitgevoerde bardienst worden punten behaald. Het aantal punten dat met een bardienst behaald wordt is aangegeven in de KNLTB dienstenplanner. Leden dienen jaarlijks een aantal bardiensten te plannen waarmee minimaal 20 punten behaald worden.

Jaarlijks wordt het aantal te behalen punten opgehoogd met 20 en je behoudt de eerder behaalde punten. Dus de actuele stand geeft de cumulatieve waarden weer vanaf 1 januari 2018. Deze stand (het aantal punten dat je behaald hebt) is zichtbaar in Mijn Club.

Voor nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden, wordt het aantal te behalen punten naar rato gecompenseerd.

Actuele informatie (februari 2021)

Jaarlijks dienen er 20 bardienstpunten gehaald te worden.
In 2020 was ons paviljoen door de Coronacrisis helaas bijna een half jaar verplicht gesloten. Daarom is besloten voor 2020 het aantal te behalen bardienstpunten bij te stellen naar 10.
Hiermee komt het totale aantal punten eind 2020 op 50 punten. Dit is de optelsom voor de jaren 2018-2020. Dit geldt ook voor leden die na 1 januari 2018 lid zijn geworden: zij zijn immers naar rato gecompenseerd.

Wat betreft het aantal punten voor 2021: hierover wordt een beslissing genomen zodra bekend is wanneer het Paviljoen weer open mag.

Afkopen van bardiensten is ook mogelijk. Normaal gesproken bedraagt de afkoopsom 75,- euro en daarvoor krijg je dan 20 bardienstpunten. Het afkoopbedrag voor 2021 zal bepaald worden zodra bekend is wanneer het Paviljoen weer open mag.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 253 9752

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven