Bardiensten Puntensysteem

Metzpoint heeft haar paviljoen zelf in beheer. Hierdoor houden we als vereniging de kosten laag en zijn de prijzen van het lidmaatschap en de consumpties voor de leden zeer aantrekkelijk. Het draaien van bardiensten is verplicht voor seniorleden tot 70 jaar.

Puntensysteem

Vanaf 1 januari 2018 werken we voor het plannen van de bardiensten met de KNLTB dienstenplanner. Elk seniorlid dient bardiensten te plannen. Voor ieder uitgevoerde bardienst worden punten behaald. Het aantal punten dat met een bardienst behaald wordt is aangegeven in de KNLTB dienstenplanner. Leden dienen jaarlijks een aantal bardiensten te plannen waarmee minimaal 20 punten behaald worden.

Jaarlijks wordt het aantal te behalen punten opgehoogd met 20 en je behoudt de eerder behaalde punten. Dus de actuele stand geeft de cumulatieve waarden weer vanaf 1 januari 2018. Deze stand (het aantal punten dat je behaald hebt) is zichtbaar in Mijn Club op deze website (nu alleen nog op een computer/laptop, dus niet op je telefoon) en binnenkort ook op de ClubApp.

Voor nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden, wordt het aantal te behalen punten naar rato gecompenseerd.

Actuele informatie (september 2019)

Aanvang september 2019 zijn de bardiensten tot in het voorjaar 2020 in de KNLTB dienstenplanner geplaatst en kunnen deze gepland worden. Daartoe is tevens voor alle leden het aantal te halen punten verhoogd met 20. Het te behalen aantal punten geldt daarmee tot eind 2020.

Het aantal te behalen punten tot eind 2020 is dus 60. Dit is de optelsom voor de jaren 2018-2020. Dit geldt ook voor leden die na 1 januari 2018 lid zijn geworden: zij zijn immers naar rato gecompenseerd.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 253 9752

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven