Afhangreglement

Afhangreglement TPC Metzpoint

In verband met corona maatregelen kunnen openingstijden, activiteiten,  afhangregels etc. aangepast zijn. Nadere informatie: zie het actuele corona protocol onder het kopje corona op deze website.

1. Algemeen

Om te kunnen spelen dienen leden een baan te reserveren. Dit reserveren gebeurt met het digitale afhangsysteem, onderdeel van het knltb.club platform. Het reserveren van een baan wordt afhangen genoemd.

Afhangen kan alleen plaatsvinden door leden met een geldige KNLTB lidmaatschapspas. De lidmaatschapspas is persoonsgebonden en moet door het lid zelf gebruikt worden om af te hangen, volgens de regels zoals die in dit reglement zijn beschreven.

Afhangen vindt plaats op het digitale afhangbord in de hal van het paviljoen, of online via de ClubApp of via "Mijn Club" op de website.

Iedereen wordt verzocht zo mogelijk altijd op “hele uren” af te hangen omdat dit de benuttingsgraad van de banen vergroot.

Tijdens clubevenementen kunnen een of meerdere banen gereserveerd zijn voor dit evenement. Deelnemers aan een clubevenement mogen niet afhangen op niet voor dit evenement gereserveerde de banen.

2. Afhangen op het digitale afhangbord in de hal

Er mag alleen gereserveerd worden als alle spelers aanwezig zijn en alle spelers in het bezit zijn van hun persoonlijke lidmaatschapspas.

Er zijn geen beperkingen t.a.v. het aantal keer per dag dat kan worden afgehangen op het digitale afhangbord in de hal.

3. Online afhangen

Banen kunnen online drie dagen van tevoren afgehangen worden.

Ieder lid kan tweemaal per speeldag online afhangen. Er kan echter maar één boeking per lid per speeldag actief zijn, oftewel: je kunt niet vantevoren twee boekingen op dezelfde speeldag doen. Zodra een reservering is afgelopen op de speeldag kun je online een tweede boeking maken. Een eventuele volgende boeking moet op het afhangbord in de hal gemaakt worden.

Online afhangen mag alleen als alle deelnemende spelers vooraf expliciet aan de hoofdboeker (degene die afhangt) hebben medegedeeld op dat tijdstip te kunnen spelen.

Een online reservering dient altijd tijdig geannuleerd te worden als je niet komt spelen. Dit kan op de ClubApp door op jouw homepagina de reservering te verwijderen.

4. Gebruik verlichte tennisbanen

In verband met energiebesparing: indien gespeeld wordt op verlichte tennisbanen, dient eerst afgehangen te worden op baanblokken (van 2 banen) waarvan reeds 1 baan in gebruik is. De baanverlichting schakelt immers per baanblok van 2 banen.

5. Reserveringsduur

Dubbel (4 personen): 1 uur
Single tennis (2 of 3 personen): 45 minuten
Single padel (2 of 3 personen): 30 minuten

6. Overige regels

Om de capaciteit van de banen optimaal te kunnen benutten, gelden de volgende aanvullende regels voor het afhangen:

  • alleen op “hele uren” afhangen
  • twee reserveringen direct achter elkaar zijn niet toegestaan; er dient minimaal een uur te zitten tussen twee reserveringen waarin dezelfde speler voorkomt

Padelbanen: maandag t/m vrijdag 18:00-23:00 uur en in het weekend van 9:00-14:00 uur:

  • alleen met 4 personen afhangen

7. Introducés

Metzpointleden kunnen tegen betaling maximaal 3 keer per jaar een niet-lid introduceren. Dit werkt als volgt:

  • een Metzpoint lid kan maximaal één niet-lid per keer introduceren
  • voor introductie dient online een baan gereserveerd te worden en bij de spelerskeuze voor introducé gekozen te worden
  • de betaling vindt plaats via automatische incasso bij het Metzpoint lid dat de baanreservering met de introducé gemaakt heeft

Kosten introducé (senioren en junioren): € 2,50

Voor introducés gelden ten aanzien van het gebruik van de banen en voorzieningen dezelfde regels als voor Metzpoint leden.

Buiten de competitieperiodes mogen jeugdleden op woensdagmiddag andere jeugd introduceren zonder betaling.

8. Openingstijden park

Als het park open is en de weersomstandigheden het toelaten, zijn de banen van 08.30 uur tot 23.00 uur beschikbaar. In de wintermaanden (van 1 november tot 1 april) zijn in het weekend de banen van 8.30 tot 18.30 uur beschikbaar.

9. Bevoegde functionarissen

Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist bij onduidelijkheden:

  • een commissielid van de organiserende commissie tijdens evenementen/activiteiten (toss, etc.)
  • de wedstrijdleiding bij toernooien
  • de competitieleider(s) tijdens de competitie
  • een bestuurslid

10. Naleving

Bij het afhangen wordt van alle leden verwacht aan de regels in dit reglement te voldoen. De regels zijn bedoeld om voor alle leden zoveel mogelijk plezier op de tennis- of padelbaan te creëren. Ook bij het afhangen wordt daarom een beroep gedaan op ieders sportiviteit en onze saamhorigheid!

Bestuur TPC Metzpoint, september 2019

(geactualiseerd maart 2021)

 

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Contact per e-mail

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven

KVK-nummer

40235582