Afhangreglement

Afhangreglement TPC Metzpoint

Let op: de regels voor afhangen zijn per 28 juni 2020 respectievelijk 20 augustus 2020 gedeeltelijk aangepast in verband met de corona richtlijnen en vanwege de drukte op ons park sinds de versoepeling van de maatregelen en de grote instroom van nieuwe (zomer)leden. De aangepaste regels zijn hier te vinden.

1. Algemeen

Om te kunnen spelen dienen leden een baan te reserveren. Dit reserveren gebeurt met het digitale afhangsysteem. Het reserveren van een baan wordt afhangen genoemd. Afhangen kan alleen plaatsvinden met een geldige KNLTB lidmaatschapspas. De lidmaatschapspas is persoonsgebonden en moet door het lid zelf gebruikt worden om af te hangen, volgens de regels zoals die in dit reglement zijn beschreven.

2. Afhangen

Afhangen vindt plaats op het digitale afhangbord in de hal van het paviljoen. Er kan alleen gereserveerd worden als alle spelers aanwezig zijn en in het bezit zijn van hun eigen persoonlijke lidmaatschapspas. Tijdens clubevenementen kunnen een of meerdere banen gereserveerd zijn voor dit evenement. Deelnemers aan een clubevenement mogen niet afhangen op niet voor dit evenement gereserveerde de banen.

3. Gebruik verlichte tennisbanen

In verband met energiebesparing: indien gespeeld wordt op verlichte tennisbanen, dient eerst afgehangen te worden op baanblokken (van 2 banen) waarvan reeds 1 baan in gebruik is. De baanverlichting schakelt immers per baanblok van 2 banen.

4. Reserveringsduur

Per persoon heb je recht op 15 minuten speeltijd bij inhangen. Voor een single dus 30 minuten, met 3 personen 45 minuten, en een uur als er met 4 afgehangen wordt.

5. Afhangen padelbanen

Padelbanen kunnen ook, tot uiterlijk drie dagen tevoren, op afstand, met de ClubApp afgehangen worden. Er mag alleen op afstand afgehangen worden indien alle spelers ook daadwerkelijk op dat tijdstip kunnen spelen.

Om de capaciteit van de padelbanen optimaal te kunnen benutten, zeker op de favoriete tijden, en om daarmee de tevredenheid van padelspelers te vergroten, gelden de volgende regels voor het afhangen van padelbanen:

  • maandag-donderdag 19:00-22.00 uur: alleen met 4 personen afhangen
  • maandag-donderdag 19:00-22.00 uur: alleen op de hele uren afhangen
  • twee reserveringen direct achter elkaar zijn niet toegestaan; er dient minimaal een uur te zitten tussen twee reserveringen waarin dezelfde speler voorkomt
  • een reservering dient altijd tijdig geannuleerd te worden als je niet komt spelen (dit kan op de ClubApp door de reservering in “mijn agenda” te verwijderen)

6. Introducés

Metzpointleden mogen niet-leden introduceren wanneer er banen beschikbaar zijn. Daartoe worden tegen betaling introductiepasjes verstrekt door het dienstdoende barpersoneel. (Het introductiepasje na afhangen meteen weer terug geven aan barpersoneel). Indien de bar gesloten is kan men alleen iemand introduceren indien er genoeg banen vrij zijn en moet de betaling z.s.m. volgen indien de bar weer open is.

Kosten introducépas: € 2,50 voor senioren en € 1,00 voor junioren. Voor introducés gelden dezelfde regels als voor Metzpoint leden.

Introducés zijn verplicht te tennissen met één of meer Metzpoint leden. Buiten de competitie periode mogen jeugdleden op de woensdagmiddag met andere jeugd-introducés tennissen zonder dat die behoeven te betalen voor een introductiepas.

7. Openingstijden park

Als het park open is en de weersomstandigheden het toelaten, zijn de banen van 08.30 uur tot 23.00 uur beschikbaar. In de wintermaanden (van 1 november tot 1 april) zijn in het weekend de banen van 8.30 tot 18.30 uur beschikbaar.

8. Bevoegde functionarissen

Daar waar het reglement niet in voorziet, beslist bij onduidelijkheden:

  • een commissielid van de organiserende commissie tijdens evenementen/activiteiten (toss, etc.)
  • de wedstrijdleiding bij toernooien
  • de competitieleider(s) tijdens de competitie
  • een bestuurslid

9. Naleving

Bij het afhangen wordt van alle leden verwacht aan de regels in dit reglement te voldoen. De regels zijn bedoeld om voor alle leden zoveel mogelijk plezier op de tennis- of padelbaan te creëren. Ook bij het afhangen wordt daarom een beroep gedaan op ieders sportiviteit en onze saamhorigheid!

Bestuur TPC Metzpoint, september 2019

 

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 253 9752

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven