Bardiensten

Metzpoint heeft haar park en paviljoen in eigen beheer en exploitatie. Dit betekent dat de leden van Metzpoint zorg dragen voor het onderhoud van het park en het paviljoen. Hierdoor houden we als vereniging de kosten laag en zijn de prijzen van het lidmaatschap en de consumpties voor de leden zeer aantrekkelijk. Alle seniorleden tot 70 jaar dienen hiertoe hun bijdrage te leveren door een paar keer per jaar bardienst te draaien.

In deze film kun je zien wat er van je wordt verwacht met het draaien van een bardienst Film bardienst

Bardiensten kunnen worden gepland met:

De inloggegevens (KNLTB bondsnummer en wachtwoord) voor deze KNLTB Club applicaties zijn gelijk en aan jouw KNLTB Club account gekoppeld. Een (vergeten) wachtwoord vraag je aan met de wachtwoord-vergeten-functie.

Puntensysteem

Vanaf 1 januari 2018 werken wij met een puntensysteem om de diensten zo eerlijk mogelijk onder de dienstplichtige leden te verdelen. Elk seniorlid dient bardiensten te plannen. Voor ieder uitgevoerde bardienst worden punten behaald. Het aantal punten dat met een bardienst behaald wordt is aangegeven in de KNLTB dienstenplanner en ClubApp. Leden dienen jaarlijks een aantal (bard)iensten te plannen.

De bardiensten vormen de hoofdzaak voor het halen van punten, maar dat kunnen bij voorbeeld ook punten zijn door deelname aan één of meer Doe-dagen of andere door onze vereniging gewenste diensten zijn. Het te behalen aantal punten voor 2023 is vastgesteld op 15 punten. Cumulatief betekent dit dat je eind 2023 90 punten moet hebben.
Je krijg 1 punt per half uur (bar)dienst en na 23.30 uur 1 punt per kwartier.

De (jaarlijkse) cumulatieve punten t/m 2022:

2018: 20 punten (2018: 20 punten);
2019: 40 punten (2019: +20 punten);
2020: 50 punten (2020: +10 punten);
2021: 60 punten (2021: +10 punten);
2022: 75 punten (2022: +15 punten);
2023: 90 punten (2023: + 15 punten).

Ben je na 1-1-2018 lid geworden?
Dan krijg je van ons de punten tot de datum van de aanvang van je lidmaatschap naar rato bijgeschreven. Eind 2022 dien je dan in totaal 75 punten te hebben.

De actuele stand geeft de cumulatieve waarde weer vanaf 1 januari 2018. Deze stand (het aantal punten dat je behaald hebt) is zichtbaar in o.a. de KNLTB ClubApp en Mijn Club.<https://metzpoint.knltb.site/mijn>
 
Het aantal te behalen punten wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en indien noodzakelijk tussentijds of achteraf aangepast.
 

Eindtijd bardienst is de sluitingstijd

Er wordt geschonken tot een half uur voor de sluitingstijd van de laatste bardienst. Voor het poetsen, tellen, afsluiten, enz. wordt rekening gehouden met een half uur werk. Bijvoorbeeld: de laatste bardienst is tot 22.00 uur, dan is uiterlijk om 21.30 uur het laatste rondje. De tijd voor het afsluiten is dus ingecalculeerd in de bardiensttijd. Om uiterlijk 22.00 uur verlaat de bardienst het Paviljoen nadat alles opgeruimd en gepoetst is, zoals in het bardienst draaiboek staat (valt het poetsten tegen en wordt het later, dan dat graag laten weten door een mail te sturen naar [email protected]). Daarnaast willen wij alle leden erop attenderen om de roep voor het laatste rondje te respecteren, zodat de bardienstmedewerkers op tijd naar huis kunnen en het paviljoen kan worden gesloten. 

Heb je de laatste bardienst en wordt het later als gepland? Laat ons de eindtijd weten en dan krijg je de daar de bijhorende extra punten als je dat doorgeeft aan [email protected].

Wijzigen/verwijderen ingeplande bardiensten

Eenmaal ingeplande bardiensten kunnen door jezelf niet meer gewijzigd worden. Bij wijzigen of ruilen van bardiensten dient altijd de Paviljoencommissie geïnformeerd te worden: [email protected]. De Paviljoencommissie past dan de bardienstplanner aan.  

Bardienstbegeleiding

De bardienstbegeleider die in de planner staat vermeld is bedoeld om vragen aan te stellen als je bardienst draait en ergens hulp bij nodig hebt. Deze begeleider is dus niet aanwezig wanneer jij je bardienst draait. Op de bar ligt het Bardienst Draaiboek, waarin alle informatie staat die nodig is bij een bardienst draaien. Volgende week verschijnt er een filmpje over het draaien van bardiensten om onze nieuwe leden meer wegwijs te maken.  

Ruilen - verhinderd door ziekte/blessure etc.?

Ben je onverwacht verhinderd voor een bardienst op korte termijn? Probeer eerst zelf voor vervanging te zorgen. Lukt dit niet, neem dan telefonisch contact op met de dan dienstdoende bardienstbegeleid(st)er. Deze vind je in de bardienstplanner. Laat ons weten wie je allemaal benaderd hebt om die bardienst te vervullen. Helder is natuurlijk dat hoe eerder we een verhindering weten, hoe makkelijker het waarschijnlijk is om vervanging te vinden. Wijzigingen/ruilen van diensten dien je altijd door te mailen naar [email protected].

Afkopen bardiensten  

Het afkoopbedrag in 2023 bedraagt € 100,00. Hiervoor ontvang je dan 15 bardienstpunten.
Maak het afkoopbedrag over op bankrekeningnummer NL19 INGB 0004 150 987 t.n.v. TPC Metzpoint Veldhoven o.v.v. “Afkoop Bardienst en je naam”. Zodra wij de bevestiging van de penningmeester ontvangen dat het bedrag is betaald, worden de betaalde punten aan je toegekend en hoef je hiervoor geen bardiensten meer in te plannen.

IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken)

Volgens het Reglement Verantwoord Alcoholgebruik dient iedere Barvrijwilliger op de hoogte te zijn van de bepalingen zoals gesteld in de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA). 
Deze bepalingen zijn opgenomen op de website van NOCNSF.

Elke Barvrijwilliger dient deze bepalingen te kennen door de instructie te volgen en de afsluitende test (20 vragen) te doen. Als je geslaagd bent voor de test, ontvang je een certificaat.

Zorg ervoor dat dit certificaat ook aan Metzpoint gestuurd wordt door bij de gegevens het volgende in te vullen:

  • bij "E-mailadres barverantwoordelijke" : [email protected]
  • bij "Naam barverantwoordelijke" : Ben Kruizinga

Ga naar de website van NOCNSF voor de Instructie Verantwoord Alcohol schenken, doe de test en ontvang het certificaat!

Heb je al een certificaat (bijvoorbeeld van een andere vereniging): stuur dit dan op naar [email protected].

Inloggen

Alle leden hebben normaliter hun inloggegevens beschikbaar. Mocht je je gegevens niet meer paraat hebben, dan kun je deze eenvoudigweg opvragen door “Wachtwoord vergeten” aan te klikken. Je dient dan je email-adres en KNLTB-nummer op te geven en je ontvangt per email je wachtwoord. 

En verder....

Meer informatie over bardiensten vind je in het bardienstreglement.
Achter de bar ligt een draaiboek bardienst met allerlei praktische informatie. Ook online kun je dit draaiboek inzien.
Verder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over bardiensten hier.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Contact per e-mail

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven

KVK-nummer

40235582