Update nieuwe padelbanen

04 november 2020


Nadat in september de leden besloten hebben het aantal padelbanen uit te breiden is er het nodige in gang gezet:

  • realiseren obligatielening t.b.v. de financiering
  • verkrijgen toestemming herontwikkeling tennisbaan 2
  • verkrijgen omgevingsvergunning
  • selecteren definitieve leverancier

Met dit bericht informeren we je over de voortgang.

De inschrijving voor de obligatielening is gesloten en het beoogde bedrag is ruimschoots toegezegd door 67 leden zodat de financiering zeker gesteld is. Diegene die ingeschreven hebben ontvangen hier binnenkort een bericht over.

De gemeente heeft ingestemd met de herontwikkeling van tennisbaan 2. Ook is de omgevingsvergunning aangevraagd en door de gemeente verleend. Dus ook aan die voorwaarden is voldaan.

Verder is het overleg met de potentiële aanbieders zodanig gevorderd dat we op korte termijn kunnen beslissen aan wie de opdracht gegund wordt.

Daarmee liggen we op schema en is de planning nog steeds dat we volgend voorjaar van de nieuwe padelbanen kunnen genieten. We houden je op de hoogte van de vorderingen en de planning.

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 253 9752

Tennis- en padelclub Metzpoint

Peter Zuidlaan 40
5502 NH Veldhoven